تصویر فرایند تولید تیر آهن در خط تولید

فرآیند تولید تیر آهن

بسیاری از مقاطع فلزی به روش نورد گرم تولید می‌شوند بنابراین تیرآهن ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نحوه ی تولید برای انواع این محصولات یکسان است. از بلوم فولادی با طول سطح کمتر از 230 سانتی متر مربع و شمشه فولادی به عنوان ماده اولیه جهت تولید تیرآهن استفاده می‌شود. در فرآیند ت...