لوله مسی

لوله مسی

 لوله مسی یکی از انواع پرکاربرد لوله های فلزی است. مزایای بسیار این نوع از لوله ها موجب این امر شده است. انواع لوله مسی لوله های مسی براساس نوع کاربرد در انواع شاخه ای، کلاف، کویل و مویی دسته بندی می‌شوند. این نوع از لوله ها براساس میزان ضخامت دیواره هایشان در انواع L ، K، M نیز طراحی و دسته بندی می‌شوند. این سه نوع ...