سوله دارای ساندویچ پانل در فضای آزاد و فصل زمستان

اهمیت ساندویچ پانل در فصول سرما

اخیراً صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی اهمیت زیادی پیدا کرده است. به خصوص در فصل زمستان که اتلاف انرژی و گرمای داخل محیط سازه و ساختمان باعث افزایش مصرف گاز می‌شود. امسال (سال 1400) به گفته مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، تأمین انرژی اولیه در زمستان سال جاری درگیر چالش شده و شرایط سختی در پیش رو است. در نتیجه باید با ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی در مصرف و تقاضای انرژی، همچنین در پیش گرفتن استانداردهای مصرف، از نیمه دوم سال عبور کرد. (منبع: خبرگذاری تسنیم /