سوله انبار بزرگ آبی رنگ

رنگ صنعتی و رنگ آمیزی سوله

در کنار کاربرد و استحکام سوله، زیبایی و ظاهر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. رنگ از جمله مواردی است که در زیبایی سوله و در نهایت نمای آن منطقه و محل نقش دارد. البته رنگ‌های صنعتی مناسب سوله علاوه بر زیبایی دارای خواص دیگری نیز هستند؛ از جمله: خاصیت ضد زنگ و