سوله انبار دارای خرپا از جنس چوب

خرپا چیست؟

خرپا چیست؟ احتمالاً با مفهوم خرپا در دوران دانشگاه و واحد درسی استاتیک آشنا شدید. خرپا (Truss) سازه‌ای فلزی و در مهندسی عمران و سازه مهم و بنیادی است. همچنین این سازه چند عضوی است و اعضای آن طوری به یکدیگر متصل شده اند که هر کدام یا آزادی حرکت نداشته یا درجه آزادی محدودی...