جرثقیل زرد در حال برداشتن قطعات قراضه و ضایعات

ضایعات چیست؟

به دسته ای از محصولات که ویژگی محصول سالم را ندارند و دارای ارزش فروش هستند و یا به عبارت دیگر استانداردهای تعیین شده و کیفیت لازم برای ادامه کاربری را ندارند، ضایعات گفته می‌شود. البته گاهی به این محصولات قراضه نیز می‌گویند. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روز افزون مصرف آهن، بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات آهن هزینه های تولید ...