تصویر شماتیک و ساده ساختار سوله

اجزای سوله و وظایف آن‌ها

سوله امروزه پرکاربرد است و مزایای زیادی دارد. دانستن درباره اجزای سازنده سوله، برای طراحان ضروری و برای کسانی که به نوعی با سوله و ساخت آن سروکار دارند، مفید و کمک کننده است. سوله اجزای مختلفی داشته و هر کدام وظایف و کارکرد خود را دارند. اجزای سوله را معمولاً به دو بخش کلی تقسیم می‌کنند: اجزای اسکلتی (سازه‌ای) اجزای ساختمانی (معماری)   اجزای سازه‌ای سوله این اجزا در ساختار اسکلتی سوله هستند و عبارتند از: قالب (Frame)، ستون، رفتر...