لوله داربستی

داربست های ساختمانی لوله هایی هستند که بریا دسترسی به نقطه های دسوار ساختمان طراحی شده اند .داربست ها از میله یا چوب ساخته می‌شوندو به عنوان تکیه گاه هم کاربرد دارند.

سردنده در اتصالات لوله

سردنده یک زبانه فولادی است که دو رزوه نرینه در انتهای خود دارد و برای اتصال دو مادگی به هم استفاده می‌شود. جنس آن بستگی به نوع لوله دارد و انواع مختلفی نیز دارند.

گل میخ عرشه فولادی

گل میخ یکی از مهمترین قطعات سقف عرشه فولادی میباشد که با توجه به اینکه امروزه استفاده از این نوع سقف افزایش پیدا کرده است استفاده از گل میخ هم رو به افزایش است.