پروفیل ساختمان

پروفیل یا نیم رخ قطعاتی فولادی با مقطع ثابت و طول زیاد هستند و در ساختمان سازی و صنعت کاربرد بسیاری دارند. 

پروفیل ساختمانی نوعی از پروفیل ها هستند که عموما در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند و علت نامگذاری آن ها نیز همین امر بوده است.

انواع پروفیل ساختمانی از لحاظ روش ساخت

نورد گرم

برای ساخت این نوع از پروفیل های ساختمانی از روش نورد گرم شمش فولادی استفاده می شود و پروفیل هایی قوطی شکل تولید می شود.

نورد سرد 

این نوع از پروفیل ها با خم کرن و پرس کرن ورق های فولادی ساخته می شوند و ناودانی شکل هستند. پروفیل های نورد سرد تنها در کارهای سبک ساختمانی مانند ناودانی، تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چهارچوب درها کاربرد دارند.

مرکب

سومین نوع پروفیل ساختمانی از کامپوزیت چند پروفیل سرد و گرم تشکیل می شود.

کاربرد پروفیل ساختمانی

  • ساخت انواع درب و پنجره آهنی
  • چهارچوب در و قاب پنجره ها
  • پروفیل هایی با مقاطع مربع و مستطیل شکل کوچک جهت نرده کشی اطراف دیوار کارخانه ها، پیاده روها، زمین های محصور شده و... استفاده می شوند.
  • پروفیل هایی که دارای مقطع مربع یا مستطیل بزرگ هستند به پروفیل ستونی معروف هستند و برای ساخت ستون ها و اسکلت فلزی استفاده می شوند.

معایب پروفیل ساختمانی

  • عدم تولید داخلی به علت نیاز به تکنولوژی خاص
  • اتصال سخت و پرهزینه