فرایند تولید تیر آهن

فرآیند تولید تیر آهن

تاریخ انتشار مطلب : یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ 0

بسیاری از مقاطع فلزی به روش نورد گرم تولید می‌شوند بنابراین تیرآهن ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و نحوه ی تولید برای انواع این محصولات یکسان است.

از بلوم فولادی با طول سطح کمتر از 230 سانتی متر مربع و شمشه فولادی به عنوان ماده اولیه جهت تولید تیرآهن استفاده می‌شود.

در فرآیند تولید این محصولات، شمشه های فولادی وارد کوره های مخصوص می‌شوند؛ در این کوره ها حرارت داده می‌شوند تا به دمای حدود 1100 درجه سانتیگراد برسند. سپس وارد قفسه های نورد می‌شوند. قفسه های نورد شامل 3 قفسه نورد ابتدایی، میانی و پایانی هستند. در قفسه نورد ابتدایی سطح مقطع شمشه کاهش و طول آن افزایش می‌یابد؛ سپس در قفسه های میانی و پایانی شمشه ها به فرم موردنظر درآمده و در طول های موردنظر برش می‌خورند و بسته بندی می‌شوند.

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
اشتراک گذاری
دیدگاه بگذارید
جداول وزنی مشاهده کنید
ارائه فاکتور رسمی
ارسال به سراسر کشور
اینستاگرام مشاهده صفحه